AllmänhetVårdpersonal
Soltestet

Hur solar du? - Testa dina solvanor!

Sol i rätt mängd är bra för oss som bor i Norden. UV-strålarna gör att kroppen bildar D-vitamin, vilket är nyttigt för vår kropp, men man bör vara försiktig.

Soltest

Stor solexponering under lång tid eller att bränna huden ofta ökar risken för hudtumörer längre fram i livet.

Genom att svara på frågorna i det här testet kan du ta reda på om du solar hälsosamt, om du bör ändra dina solvanor eller kanske ligger i riskzonen och bör rådgöra med läkare i förebyggande syfte.