Behandling av akne - vilka typer av medicin kan använda?
Behandling av akne

Behandling av akne

Det finns flera olika sätt att behandla akne. Vilken behandling som hjälper beror på vilken typ av akne man har. Akne kan visa sig på olika sätt, t ex genom finnar, pormaskar, blemmor och papler. Man kan även ha allt från lindriga problem till allvarliga problem med sin akne.

Fyra olika orsaker till akne

Akne beror på fyra samspelande faktorer:

 • Ökad talgproduktion.
 • Obalans mellan ny hud som bildas och gammal hud som stöts bort (s.k. ”abnorm keratinisering”).
 • Bakterietillväxt.
 • Inflammation.

Behandling av fyra orsaker till akne

Närmare 40 % med akne blir inte hjälpta av sin behandling

En undersökning bland ca 35 600 män och kvinnor med akne visar att befintlig behandling ofta inte hjälper. I en webbenkät om akne på Hudguiden.se anger närmare 40 % av de som har svarat att de inte blir hjälpta av sin behandling. Mellan maj 2016 och april 2017 har ungefär 24 000 personer gjort testet, vilket tyder på ett stort intresse att hitta rätt behandling för sin akne. När de svarande ombads fylla i vilka påståenden som stämmer in för dem, toppades listan av följande:

 • Försämrat utseende: 83 %
 • Känns ofräscht: 69 %
 • Försämrat självförtroende: 69 %
 • Aknen är svårt att dölja: 54 %
 • Oro för att få ärr: 45 %
 • Ingen behandling hjälper: 38 %

Läkemedel mot akne

Receptfri behandling mot akne finns att köpa på apoteket. Det kan hjälpa en del, medan problemen kvarstår för många. Om receptfri behandling inte hjälper mot aknen bör man kontakta sin vårdcentral eller hudläkare för att få effektivare receptbelagda läkemedel. I första hand bör man prova läkemedel som appliceras på huden, dvs geler och krämer.

Det finns läkemedel som endast innehåller ett verksamt ämne och de som kombinerar flera olika verksamma ämnen för att påverka fler av orsakerna till akne. Om man inte heller märker någon förbättring med dessa kan man i vissa fall behöva byta till läkemedel som finns som tabletter eller kapslar

Verksamma ämnen vid aknebehandling

Nedan kommer en genomgång av några av de vanligaste ämnena och ämneskombinationerna för att behandla akne.

Receptfria läkemedel

Bensoylperoxid

Läkemedel som enbart innehåller ämnet bensoylperoxid kan köpas receptfritt på apotek.

Bensoylperoxid minskar mängden bakterier, samtidigt som det löser upp proppbildningen i talgkörtelns utgång. Läkemedlen finns i olika styrkor och man bör alltid börja med den svagaste. Bensoylperoxid kan bleka hår, kläder och andra textiler som t ex handdukar och lakan. Receptfria produkter med bensoylperoxid fungerar främst hos dem med lindrig akne.

Det är vanligt att man upplever en brännande känsla i huden efter att man använt bensoylperoxid. Hos vissa kan huden få en viss rodnad, kännas torr och börja fjälla under några dagar.

Receptbelagda läkemedel

Tryck på länken i toppen för att öppna eller stänga informationen om ett läkemedel.

 • Klindamycin och tretinoin

  Klindamycin och tretinoin - verkan mot akne

  Kombinationsläkemedel med klindamycin och tretinoin motverkar tre av de fyra utlösande faktorerna till akne: Bakterietillväxt, inflammation och abnorm keratinisering.

  Klindamycin minskar de bakterier som orsakar akne samtidigt som det även är inflammationsdämpande. Även tretinoin minskar inflammationen samtidigt som den hindrar att talgkörteln täpps till genom att normalisera kertiniseringen (obalans mellan ny hud som bildas och gammal som stöts bort).

  Torr hud, klåda, och erytem (en typ av hudrodnad) kan uppstå når man använder detta kombinationsläkemedel även om det inte är vanligt. Man bör inte använda läkemedel med klindamycin och tretinoin om man är gravid eller planerar att bli gravid, inte heller när man ammar.

  Detta kombinationsläkemedel missfärgar inte hår och textiler.

 • Adapalen

  Adapalen förhindrar att talgkörtlarna täpps till, eftersom det normaliserar bildningen av celler i huden runt körtlarna. Adapalen har även visats ha antiinflammatoriska egenskaper. Adapalen bör inte användas under graviditet, på grund av det begränsade underlag som finns tillgängligt.

 • Adapalen och bensoylperoxid

  Adapalen finns också som en fast kombination tillsammans med bensoylperoxid där bensoylperoxid fungerar bakteriedödande och löser upp proppbildningen i talgkörtelns utförsgång medan adapalen normaliserar bildningen av celler i huden runt talgkörtlarna samt minskar inflammationen.

  Under behandlingen är det vanligt med reaktioner på applikationsstället så som torr och fjällande hud, brännande känsla i huden samt kontakteksem. Kombinationsbehandlingen bör inte användas under en graviditet.

  Kombinationsläkemedlet med adapalen och bensoylperoxid kan bleka hår, kläder och andra textilier som handdukar och lakan.

 • Azelainsyra

  Läkemedel med azelainsyra har två effekter: De minskar proppbildningen i talgkörteln samtidigt som de hämmar bakterietillväxten. Läkemedlen är receptbelagda och brukar finnas i form av gel eller kräm.

  Vissa som använder läkemedel med azelainsyra får klåda, sveda eller smärta vid applikationsstället på huden.

  Om man vill använda azelainsyra när man är gravid eller ammar bör man först rådgöra med sin läkare. Man brukar märka av eventuella förbättringar efter ungefär fyra veckor.

 • Klindamycin

  Klindamycin är en typ av antibiotika som kan appliceras på huden. Läkemedlet finns som lättflytande lösning eller som emulsion som liknar hudlotion. Ämnet minskar mängden bakterier, en av orsakerna till akne, men har även anti-inflammatorisk effekt.  

  Man bör inte använda klindamycin längre än tre månader eftersom bakterierna kan utveckla resistens mot behandlingen. För att motverka denna risk ska klindamycin aldrig användas ensamt, utan alltid i kombination med ett annat verksamt ämne mot akne som smörjs på huden. Då minskar risken för resistensutveckling. Enklast är det därför att använda en fast kombination med t ex tretinoin eller bensoylperoxid där två verksamma ämnen redan finns färdigblandade i samma gel. 

 • Klindamycin och bensoylperoxid

  Klindamycin minskar mängden bakterier som bidrar till akne samt inflammationen, samtidigt som bensoylperoxid minskar mängden bakterier och löser upp proppbildningen i talgkörtelutgången.

  Några mycket vanliga biverkningar vid applikationsstället är hudrodnad, fjällning, torrhet.

  Kombinationsläkemedel med klindamycin och bensoylperoxid ska användas med försiktighet efter läkares bedömning när man är gravid eller ammar.

  Kombinationsläkemedel med klindamycin och bensoylperoxid kan bleka eller missfärga hår och textiler.

 • Lymecyklin/Tetracyklin

  Lymecyklin/Tetracyklin är perorala antibiotika (tabletter/kapslar) för behandling av måttlig till svår akne. De minskar mängden bakterier och motverkar inflammation i talgkörtlarna. Eftersom antibiotika som tas som tablettform påverkar utvecklingen av resistenta bakterier är det viktig att vara sparsam med denna behandling och bara använda den när den verkligen behövs. Läkemedel som används på huden bör provas först.

  Man bör undvika direkt solljus vid behandling. Därför kan det vara bra att planera sin behandling så man inte tar kuren när man t ex åker utomlands till ett varmt land med stark sol.

  När man tar peroral antibiotika kan de påverka bakteriebalansen på andra platser i kroppen, framförallt i mag- och tarmkanalen. Man kan få magbesvär och svampinfektioner till följd av rubbningar i den naturliga bakteriefloran. Man bör inte använda lymecykliner/tetracykliner under graviditet. Om man ammar bör man rådfråga sin läkare.

  Vissa läkemedel kan göra att effekterna av tetracykliner minskar, t ex antacida mot halsbränna och läkemedel som innehåller kalcium, järn eller zink. Man bör inte ändra eller avbryta sin behandling utan att först rådfråga sin läkare.

 • Hormonläkemedel

  Kombinerade hormonläkemedel som innehåller två olika hormoner (östrogen och gestagen) kan påverka talgkörtlarna, minska talgproduktionen och därmed förbättra aknen hos kvinnor. Behandlingen kan förbättras om man kombinerar hormonerna med något som man applicerar på huden. Hormonläkemedel mot akne ska inte användas av män. Vissa hormonläkemedel mot akne fungerar även som p-piller. Därför bör man inte kombinera akneläkemedlet med andra preventivmedel som innehåller hormoner.

  Eftersom det finns en ökad risk för venös tromboembolism (VTE) bör detta förskrivas som aknebehandling till kvinnor som saknar riskfaktorer för VTE samtidigt som de har behov av preventivmedel.

  Man ska inte använda hormonläkemedel mot akne när man är gravid, eftersom det kan skada fostret. Om man blir gravid när man använder läkemedlet eller om man vill använda det vid amning bör man rådgöra med sin läkare.

  När man använder hormonläkemedel mot akne brukar det ta tre till fyra månader innan man märker någon förbättring.

 • Isotretinoin

  Isotretinoin är ett ämne som är besläktat med A-vitamin. Man använder isotretinoin för att behandla svår akne där annan behandling inte har gett tillräcklig effekt. Verkningsmekanismen för isotretinoin har dock inte klarlagts i detalj, men förbättringen av svår akne är kopplad till hämmad talgkörtelaktivitet och minskning av talgkörtlarnas storlek. Dessutom har isotretinoin en antiinflammatorisk effekt på huden.

  Isotretinoin har många allvarliga biverkningar, t ex allvarlig leverpåverkan och fosterskadande effekt. Därför kontrollerar läkaren regelbundet levervärden under behandling. Man bör alltså inte ta isotretinoin om man är gravid, inte heller om man planerar att bli gravid under behandlingen eller inom en månad efter att den upphört. Det är viktigt att använda säkra preventivmetoder, gärna två olika, under behandlingen och en månad före och efter. På grund av detta är det enbart hudläkare som får skriva ut isotretinoin.

Behöver din akne behandling?

Testa! - Behöver din akne behandling?

Ibland kan akne behöva receptbelagd behandling. Vårt aknetest tar bara några minuter och avgör om du bör söka vård för din akne.

Gör testet!

Kry.se logo

Träffa läkare online

Träffa läkare hemifrån genom KRYs app. Få snabba råd, recept eller en remiss angående din akne. KRY är kostnadsfritt om du är under 20 år!

Träffa läkare

Du lämnar nu Hudguide.se

Du har valt en länk som vill ta dig bort från inotyols hemsida.
Mylan tar inget ansvar för innehållet på dessa sidor.
Klicka på ”Avbryt” för att stanna kvar på inotyols hemsida
eller på ”Fortsätt” för att fortsätta.