Kan fula ärr göras mindre synliga?
Ärr

Ärr

Ärr kan vara plågsamma och vanprydande för bäraren och kan påverka självförtroendet. Alla ärr, oavsett dess storlek eller placering, kan uppfattas som ett personligt problem. Proaktiv behandling för att minska ärrens synbarhet kan hjälpa till att stärka självkänslan.

De flesta känner inte till att det finns behandlingar tillgängliga för att förbättra ärrens utseende - både gamla och nya ärr.

Problem med ärr

Det kan ta upp till 18 månader för ärr att slätas ut och blekna bort efter en skada, men problemärr kan få följande effekter:

  • Växa sig större
  • Förbli röda/mörka och upphöjda utan att blekna
  • Orsaka obehag, klåda eller smärta
  • Begränsa leders rörlighet
  • Orsaka obehag till följd av sitt utseende

Referenser:
1. Mustoe TA et al. Plast Reconstr Surg 2002;110:560-571.

Vad är ett ärr?

När ett sår läker normalt bildas ny vävnad från sårkanten. Överhuden och stödvävnaden bildas på liknande sätt. Sårets djup och storlek avgör till stor del hur huden läker. Ett ärr bildas när en skada eller ett sår inte bara skadar överhuden utan även de underliggande hudlagren. Ny hud bildas över såret men den saknar vissa egenskaper som fanns i den ursprungliga huden. Den nya huden är ofta mindre elastisk och får en begränad funktion (hår och svettkörtlar saknas). Resultatet blir ett synligt ärr som kan vara mer eller mindre rött i tonen.

Ju mer huden skadats desto längre tid tar det för den att läka och desto större är risken för ett synligt ärr.

De återuppbyggda kollagenfibrerna förändrar inte bara huden utseendemässigt, utan delar av hudpartier med ärrvävnad får begränsad funktion (utan hår och svettkörtlar) och rörlighet.

Vad påverkar ärrbildning?

Ärr påverkas av ålder, lokalisation och (till viss del) av genetiska faktorer. Yngre hud är känslig för överproduktion under läkningsprocessen, vilket leder till större och tjockare ärr. Ett ärr kan inledningsvis verka rött och tjockt och sen gradvis blekna bort med tiden.

Ålder

Huden läker långsammare hos äldre personer medan ung hud har en tendens att "överproducera", och därmed bilda större och tjockare ärr [1].

Genetiska faktorer - hudtyp

Människor som har hud med mycket pigment, t ex personer av afrikansk eller asiatisk härkomst, är speciellt benägna att drabbas av onormalt stora ärr, t ex keloider [1-3].

Ärrområde

Ärr på och i närheten av muskler som är speciellt aktiva, såsom rygg, ben, axlar och leder, sprider ofta ut sig och blir mer synliga än ärr som bildas på mindre rörliga hudområden [1].

Sårinfektion eller komplikationer

Sårinfektion ökar sannolikheten för onormal ärrbildning.
Referenser:
1. English RS, Shenefelt PD. Dermatol Surg 1999; 25:631-638
2. Brissett AE, Sherris DA. Facial Plast Surg 2001; 17:4
3. Bayat A et al. BMJ 2003; 326:88-92


Dermatix är en medicinteknisk produkt. Läs bruksanvisningen noga innan användning.

Dermatix

Har du ärr?

Dermatix är en silikongel som används för att effektivt förebygga och minska ärrbildning.

Läs mer om Dermatix

Du lämnar nu Hudguide.se

Du har valt en länk som vill ta dig bort från inotyols hemsida.
Mylan tar inget ansvar för innehållet på dessa sidor.
Klicka på ”Avbryt” för att stanna kvar på inotyols hemsida
eller på ”Fortsätt” för att fortsätta.