Går det att behandla ärr?
Behandlingsalternativ

Behandlingsalternativ

Vid behandling av ärr strävar man efter att ärret skall bli mindre synligt. Det finns flera olika typer av ärrbehandlingar. Det är viktigt att veta att väldigt få produkter har visat sig effektiva mot ärr efter kliniska tester [1].

Behandlingsmöjligheter

Silikongel

Silikon är en effektiv metod för att förebygga och behandla ärr. I en nyligen utgiven publikation [1] av International Advisory Panel on Scar Management (internationella rådgivande gruppen för ärrbehandling), rekommenderar en grupp hudspecialister användning av silikongel för behandling av olika slags ärr. Dermatologer och plastikkirurger har länge använt silikon som en effektiv behandling mot ärr. [2]

Det finns olika beredningsformer av silikon med olika föedelar. Gel är en beredningsform som naturligt fyller ut och täcker ojämnheter i ärret och den omgivande huden. Gelen är elastisk vilket gör att rörliga kroppsdelar enkelt kan behandlas.

Injektioner med kortikosteroider

Med hjälp av injektioner med kortikosteroider reduceras vävnaden vid ärrbildning. Det gör att ärret kan bli jämare och tunnare.

Tryck (-förband)

Med ett kontinuerligt tryck på ärret kan en positiv effekt på ärrbildningen uppnås. Framför allt bra är tryckförband när skadorna är stora och täcker stora hudområden, t ex vid brännskador. Tryckförbandet behöver bäras under flera månader för att uppnå bra resultat.

Laser

Det finns olika typer av lasertekniker för behandling av ärr. Laser kan kombineras med andra behandlingsalterativ för en optimerad långtidseffekt.

Operation

Ärr kan tas bort med hjälp av operation. Operation kan också kombineras med andra behandlingsalternativ för en optimerad långtidseffekt.

Kryoterapi

Förtjockade ärr eller kelioder kan frysas bort med hjälp av flytande kväve, det kallas för kryoterapi. Kryoterapi används nästan uteslutande på mindre ärr.

Abrasion (slipning)

Ärr kan slipas och jämnas ut - abrasion. Denna typ av behandling kan vara smärtsam och kan behöva genomföras vid flera tillfällen.

Referenser:
1. Mustoe TA et al. Plast Reconstr Surg 2002;110:560-571
2. Bayat A et al. BMJ 2003;326:88-92


Dermatix är en medicinteknisk produkt. Läs bruksanvisningen noga innan användning.

Dermatix

Har du ärr?

Dermatix är en silikongel som används för att effektivt förebygga och minska ärrbildning.

Läs mer om Dermatix

Du lämnar nu Hudguide.se

Du har valt en länk som vill ta dig bort från inotyols hemsida.
Mylan tar inget ansvar för innehållet på dessa sidor.
Klicka på ”Avbryt” för att stanna kvar på inotyols hemsida
eller på ”Fortsätt” för att fortsätta.