Vad är aktinisk keratos?
Aktinisk keratos

Aktinisk keratos

Aktinisk keratos kallas också solkeratos. Aktinisk betyder "orsakad av solen" och keratos kommer från ordet keratin som betyder horn. Aktinisk keratos är alltså en förtjockning av hornlagret i överhuden.

Aktinisk keratos (solkeratos) ökar. Den absolut viktigaste orsaken till att människor drabbas av aktinisk keratos är ett ackumulerat antal solskador på grund av för stor solexponering under lång tid. Aktinisk keratos kan leda till skivepitelcancer.

Är aktinisk keratos vanligt?

Ju äldre personen är desto större blir den sammanlagda dosen av ultraviolett strålning i huden. Till följd av detta är aktinisk keratos en sjukdom som ofta börjar i senare medelåldern och därefter ökar successivt. Aktinisk keratos är mycket vanlig hos äldre människor.

Under de senare decennierna har svenskar mer och mer börjat resa till soliga länder och därmed ökat sin exponering för den ultravioletta strålningen. Både barn och vuxna utsätts för solens strålning i större utsträckning idag både i Sverige och under utlandsresor till varma länder. Denna förändring i livsstil är en viktig orsak till att aktinisk keratos idag ökar.

Exempel på hur aktinisk keratos kan se ut

Läs mer om aktinisk keratos

Behöver din akne behandling?

Testa dina solvanor!

Genom att svara på frågorna i vårt soltest kan du ta reda på om du solar hälsosamt eller om du bör ändra dina solvanor.

Gör testet!

Håll koll på din hud

Det är viktigt att hålla koll på sin hud för att tidigt kunna upptäcka eventuella problem, här kan du lära dig mer om vad du ska titta efter.

Läs mer här

Du lämnar nu Hudguide.se

Du har valt en länk som vill ta dig bort från inotyols hemsida.
Mylan tar inget ansvar för innehållet på dessa sidor.
Klicka på ”Avbryt” för att stanna kvar på inotyols hemsida
eller på ”Fortsätt” för att fortsätta.