Hur behandlar man aktinisk keratos?
Behandling

Att behandla Aktinisk Keratos

Varför är behandling viktigt?

Ett viktigt skäl till att behandla är att aktinisk keratos kan övergå i skivepitelcancer. Skivepitelcancer växer djupare i huden och kan med tiden metastasera och därmed sprida sig i kroppen. Det går inte att på förhand veta vilken aktinisk keratos som kommer att utvecklas till skivepitelcancer.

Aktinisk keratos, speciellt om det rör sig om flera synliga lesioner på ett hudområde (field cancerisation), upplevs av de flesta drabbade som ett utseendemässigt problem. Detta blir mer påtagligt då aktinisk keratos ofta uppkommer på naturligt solbestrålade områden som ansikte, hjässa, bröst, handrygg.

Behandling av aktinisk keratos

Det finns olika typer av behandlingar vid aktinisk keratos. Aktinisk keratos kan behandlas effektivt, men det finns risk att den aktiniska keratosen kan komma tillbaka en tid efter avslutad behandling. Då kan ytterligare behandlingar vara nödvändiga.

Frysbehandling

Frysning är idag den vanligaste behandlingen vid enstaka lesioner av aktinisk keratos. Huden kyls till 193 minusgrader genom att flytande kväve sprayas på det aktuella området. Behandlingen är inte smärtfri men brukar ges utan lokalbedövning. Efter frysningen kan det behandlade hudområdet bli svullet, få blåsor och ömsa skinn. Det kan ofta uppkomma en kvarstående ljus fläck på det behandlade hudområdet.

Kräm

Patienten kan själv behandla sin aktiniska keratos i hemmet genom att stryka på en kräm på det hudområde som är drabbat av aktinisk keratos. Det finns olika typer av krämer, de varierar i effektivitet och hur lång behandlingen är. De olika krämerna ger olika lång utläkning av den aktiniska keratosen efter avslutad behandling. Ofta uppstår erytem (rodnad på huden) under behandlingen, detta försvinner dock efter avslutad behandling.

Fotodynamisk behandling

På sjukhus stryks en kräm på det hudområde som är drabbat av aktinisk keratos. Efter en tids väntan ökar krämen hudens känslighet för rött ljus. Därefter belyses hudområdet med rött ljus och de solskadade cellerna i den aktiniska keratosen dör. Smärta brukar komma i samband med belysningen, men oftast klarar sig patienten utan bedövning. Ofta uppstår erytem (rodnad på huden) under behandlingen, detta försvinner dock en tid efter behandlingen.

Laser (koldioxid, CO2)

Laserbehandling är en resurskrävande men effektiv behandling för att avlägsna aktinisk keratos. Om detta görs över större hudområden brukar i regel lokalbedövning ges.

Skrapning (curettage)

Behandlingen, som används sällan, innebär att läkaren skrapar bort lesioner av t ex aktinisk keratos från huden med en skarp slev.

Läs mer om aktinisk keratos

Behöver din akne behandling?

Testa dina solvanor!

Genom att svara på frågorna i vårt soltest kan du ta reda på om du solar hälsosamt eller om du bör ändra dina solvanor.

Gör testet!

Håll koll på din hud

Det är viktigt att hålla koll på sin hud för att tidigt kunna upptäcka eventuella problem, här kan du lära dig mer om vad du ska titta efter.

Läs mer här

Du lämnar nu Hudguide.se

Du har valt en länk som vill ta dig bort från inotyols hemsida.
Mylan tar inget ansvar för innehållet på dessa sidor.
Klicka på ”Avbryt” för att stanna kvar på inotyols hemsida
eller på ”Fortsätt” för att fortsätta.