Vilka metoder används för att behandla basaliom?
Behandling

Att behandla basaliom

Det finns olika behandlingsmöjligheter vid basaliom. För att minimera risken för att tumören ytterligare växer och förstör underliggande vävnad så som brosk behandlas alltid basaliom så snabbt som möjligt. Vilken typ av behandling som väljs beror på typ av basaliom, storlek och var på kroppen basaliomet sitter. De flesta blir av med basaliomet helt efter behandling, dock finns risk för återfall.

Behandlingsalternativ

Operation

Efter lokalbedövning opereras basaliomet bort med hjälp av en skalpell. Läkaren skär helt enkelt bort tumören från huden med några millimeters marginal runt hela tumören. Därefter sys huden ihop. Den bortskurna hudbiten skickas alltid för mikroskopisk analys för att säkerställa att hela tumören är borta.

Skrapning

Efter lokalbedövning tas basaliomet bort genom skrapning. Efter att läkaren har skrapat bort synliga delar av tumören bränns eller frysbehandlas såret för att eventuella kvarvarande tumörceller skall elimineras. Den vävnad som skrapats bort skickas alltid för mikroskopisk analys för att avgöra typ av tumör. Dock går det inte att med denna metod att säkerställa att hela tumören är borta.

Kräm

Patienten behandlar själv basaliomet genom att stryka på en kräm i hemmet. Det uppkommer en reaktion i tumören och omgivande hud därefter läker ut basaliomet efter ett antal veckor. Det finns olika krämer att välja på.

Strålning

Basaliomet behandlas med hjälp av upprepade små doser av strålning, ofta under några veckors tid.

PDT - Fotodynamisk terapi

På sjukhuset stryks en salva på tumören som ökar ljuskänsligheten hos tumörcellerna. Efter en tids väntan belyses tumören med rött ljus.

Läs mer om basaliom

Håll koll på din hud

Det är viktigt att hålla koll på sin hud för att tidigt kunna upptäcka eventuella problem, här kan du lära dig mer om vad du ska titta efter.

Läs mer här

Du lämnar nu Hudguide.se

Du har valt en länk som vill ta dig bort från inotyols hemsida.
Mylan tar inget ansvar för innehållet på dessa sidor.
Klicka på ”Avbryt” för att stanna kvar på inotyols hemsida
eller på ”Fortsätt” för att fortsätta.