Hur behandlar man skivepitelcancer?
Behandling

Att behandla skivepitelcancer

Skivepitelcancer behandlas alltid så fort som möjligt för att minska risken att tumören växer och förstör intilliggande hud eller sprider sig.

Den absolut vanligaste behandlingsformen är att tumören skärs bort med god marginal med hjälp av skalpell. Den bortskurna hudbiten skickas alltid för mikroskopisk analys för att allt säkerställa att hela tumören är borta. Vid skivepitelcancer på huvud och hals kan det vara vanskligt att skära bort tumörerna. Det kan då finnas behov av komplicerad rekonstruktiv plastikkirurgi eftersom det ofta inte går att skära bort hela tumören med tillräcklig marginal annars.

Prognosen vid skivepitelcancer är god, metastasering sker ofast efter lång tid, nästan alla botas vid behandling i tid. Dock finns en risk för att en ny skivepitelcancer dyker upp på ett annat hudområde.

För att minska risken för återfall av skivepitelcancer bör solexponering undvikas. Att undvika solexponering är viktigt eftersom skivepitelcancern har uppstått på solskadad hud och det är därmed klokt att inte utsätta huden för ytterligare solbestrålning.

Förebyggande av skivepitelcancer

Det mest effektiva sättet att förebygga skivepitelcancer är att alltid skydda sig mot solens strålar - och framför allt att undvika att bränna sig. Framför allt är det viktigt för barn eftersom barns hud är extra känslig för solens strålar.

Barn som exponeras för mycket sol löper högre risk att drabbas av en hudtumör längre fram i livet.

Ljushyllta personer är mer känsliga för solens strålar. De drabbas lättare av skrivepitelcancer och andra hudcancerformer. För dem är det än mer viktigt att skydda sig mot solen.

När skivepitelcancer redan drabbat huden måste detta alltid behandlas.

Läs mer om skivepitelcancer

Behöver din akne behandling?

Testa dina solvanor!

Genom att svara på frågorna i vårt soltest kan du ta reda på om du solar hälsosamt eller om du bör ändra dina solvanor.

Gör testet!

Håll koll på din hud

Det är viktigt att hålla koll på sin hud för att tidigt kunna upptäcka eventuella problem, här kan du lära dig mer om vad du ska titta efter.

Läs mer här

Du lämnar nu Hudguide.se

Du har valt en länk som vill ta dig bort från inotyols hemsida.
Mylan tar inget ansvar för innehållet på dessa sidor.
Klicka på ”Avbryt” för att stanna kvar på inotyols hemsida
eller på ”Fortsätt” för att fortsätta.