Vad orsakar skivepitelcancer, och vilka är symtomen?
Symtom och orsaker

Symtom vid skivepitelcancer

Det vanligaste symtomet vid skivepitelcancer är en fjällande fläck eller en knuta på huden. Den kan vara hudfärgad eller ha olika rödaktiga nyanser. Det angripna området kan vara fjällande och/eller sårigt. Om det angripna hudområdet är sårigt är såret mycket svårläkt.

Skivepitelcancer kan sitta var som helst på kroppen men oftast sitter den på hudområden som ofta får naturlig solbestrålning som t ex ansikte, öron, hjässa, bröst och handryggar. Skivepitelcancer kan även uppkomma i kroniska sår.


Exempel på hur skivepitelcancer i olika stadium kan se ut

Orsaker till skivepitelcancer

Den största riskfaktorn för skivepitelcancer är stor solexponering. Mer än 60% av all skivepitelcancer utvecklas från aktinisk keratos, som brukar kallas ett förstadium till skivepitelcancer.

Det mest effektiva sättet att förebygga skivepitelcancer är att alltid skydda sig mot solens skadliga strålning. Ljushyllta personer är mer känsliga för solens strålar. De drabbas lättare av skrivepitelcancer och andra hudcancerformer. För denna grupp är det extra viktigt att skydda sig mot solen.

Även barn bör undvika solexponering i hög grad eftersom barns hud är extra känslig för solens strålar. Barn som utsätts för mycket solexponering löper högre risk att drabbas av en hudtumör längre fram i livet. Dessutom löper patienter som fått immunhämmande läkemedel under lång tid ökad risk att drabbas av skivepitelcancer. Det kan röra sig om organtransplanterade patienter men även patienter med reumatiska sjukdomar. Det är extra viktigt att dessa patienter skyddar sig mot solen och får tillräcklig information om riskerna för hudcancer.

Läs mer om skivepitelcancer

Behöver din akne behandling?

Testa dina solvanor!

Genom att svara på frågorna i vårt soltest kan du ta reda på om du solar hälsosamt eller om du bör ändra dina solvanor.

Gör testet!

Håll koll på din hud

Det är viktigt att hålla koll på sin hud för att tidigt kunna upptäcka eventuella problem, här kan du lära dig mer om vad du ska titta efter.

Läs mer här

Du lämnar nu Hudguide.se

Du har valt en länk som vill ta dig bort från inotyols hemsida.
Mylan tar inget ansvar för innehållet på dessa sidor.
Klicka på ”Avbryt” för att stanna kvar på inotyols hemsida
eller på ”Fortsätt” för att fortsätta.