Hur delar man in olika hudtyper?
Hudtyper

Hudtyper

För att tydligare kunna beskriva risken för att bränna sig i solen och därmed kunna ge riktade solskyddsråd finns en indelning i olika hudtyper (efter Fitzpatrick)

Hudtyp 1 - alltid röd, aldrig brun
Hudtyp 2 - alltid röd, ibland brun
Hudtyp 3 - ibland röd, alltid brun
Hudtyp 4 - aldrig röd, lätt att bli brun
Hudtyp 5 - alltid brun
Hudtyp 6 - alltid svart

Människor med olika hudtyper klarar av att vara i solen olika länge. När vi vistas i solen är det viktigaste att tänka på att skydda sig mot den skadliga UV-strålningen. Det vi måste tänka på är att välja ett skydd som passar just för den egna huden.

Personer med låg pigmenteringsförmåga har ökad risk att utveckla aktinisk keratos och andra solorsakade hudsjukdomar som t ex malignt melanom, basaliom ocn skivepitelcancer. Speciellt utsatta är personer med rött hår och hudtyp 1 och 2.

Du lämnar nu Hudguide.se

Du har valt en länk som vill ta dig bort från inotyols hemsida.
Mylan tar inget ansvar för innehållet på dessa sidor.
Klicka på ”Avbryt” för att stanna kvar på inotyols hemsida
eller på ”Fortsätt” för att fortsätta.