Basaliom

Basaliom, heter med ett annat ord basalcellscancer, och är den vanligaste maligna hudtumören i Sverige. Ca 30 000 personer drabbas av basaliom i Sverige varje år. Huvuddelen av dessa personer är äldre än 40 år. Basaliom har mycket liten risk för metastaser utan växer lokalt i huden.

 

Den absolut största orsaken till basaliom är solexponering, därför förekommer basaliom oftast på naturligt solexponerade hudområden, så som på ansikte, hjässa, bröst och handryggar. Basaliom är en relativt mild hudcancerform men kräver alltid behandling.

Typer av basaliom

 

Ytligt basaliom (superficiellt basaliom)

Superficiellt basaliom

Exempel på ytligt basaliom

Ytligt basaliom är en vanlig, långsamt växande form av basaliom, som växer i överhuden (epidermis) och ser ut som en rodnad, fjällande fläck. Den har mycket liten sannolikhet för spridning till andra delar av kroppen. Om basaliomet inte behandlas fortsätter det att växa och orsaka skador i huden.

 

 

Knutformat basaliom (nodulärt basaliom)

Knutformat basaliom växer i hudens läderhud (dermis) som är det mellersta av hudens tre lager. Basaliomet uppträder som en hudfärgad eller svagt röd knuta. Om basaliomet får gå obehandlat bildas en kant runt knutan och sår kan uppstå i tumören.

Nodulärt basaliom

Exempel på knutformat basaliom

Aggressivt basaliom (skleroserande basaliom)

Skleroserande basaliom

Exempel på aggressivt basaliom

Aggressivt basaliom är ovanligare och tumören växer djupare än de andra basaliomtyperna. Aggressivt basaliom är ofta en hård, ärrliknande, pärlemorskimrande förändring i huden och kan vara svår att se utan hjälpmedel. Uppkommer ofta i ansiktet.

 

Aktinisk Keratos

Aktinisk keratos är en vanlig sjukdom som uppkommer av en lång tids solande och kan leda till skiveptelcancer.

 

Läs mer om Aktinisk Keratos