AllmänhetVårdpersonal
  • Ny rapport visar på överanvändning av perorala antibiotika vid akne. Gäller Vid medelsvår papulopustulös akne.

  • Effektiv kombinationsbehandling vid akne

    Acnatac är ett kombinationsläkemedel vid akne som innehåller de aktiva substanserna klindamycin och tretinoin.

    Läs mer om Acnatac

Acnatac

Acnatac – kombinationsbehandling vid akne

Acnatac är en topikal behandling vid papulopustulös akne som är vältolererad och enkel att använda.

Läs mer om Acnatac

Tumöratlas - utbildningsmaterial kring diagnostik av hudtumörer.

Tumöratlas Dermatologi är en produktion där flera svenska sakkunniga dermatologer skriver om benigna och maligna hudtumörer.

Till Tumöratlas

Information för dig som jobbar inom vården

Prenumerera på Medas nyhetsbrev och ta del av nyheter, information och utbildningar som kan vara till nytta i din kliniska vardag. Nyhetsbrevet sammanställs och distribueras av Meda.

Klicka här för att prenumerera