Handeksem - den vanligaste arbetsrelaterade hudsjukdomen

Handeksem är en hudsjukdom som drabbar ca 10 % av befolkningen varje år. Typiska symtom vid handeksem är klåda och millimeterstora vattenblåsor, liksom torr hud med rodnad och svullnad. Problemen är vanligare hos kvinnor än hos män och fler yngre än äldre kvinnor drabbas. 

Handeksem uppstår när hudens naturliga skydd bryts ner utav yttre slitage. Besvären är därför vanligt förekommande i yrken där personalen handskas mycket med vatten, handsprit, tvål och rengöringsmedel, som t ex inom sjukvården där cirka tjugo procent drabbas. 

Handeksem kan vara ett stort problem för den drabbade eftersom eksemen kliar och syns. Framför allt för unga människor som anser att de synliga eksemen får en negativ inverkan på livskvalitén, då utseendet ofta spelar en stor roll under under tonåren. Dock finns det bra behandlingar mot handeksemen.

Olika typer av handeksem

Traumiterativt handeksem orsakas av slitage av huden, framförallt inom vissa yrken som har mycket kontakt med vatten, rengöringsmedel och smuts. Exempel på dessa yrken är vårdyrken, frisörer, mekaniker och städare. Personer med känslig hud, s.k atopiker, löper högre risk att drabbas. 

Atopiskt handeksem kan orsakas utav det yttre slitage som beskrivs ovan, men kan också fås utan slitage. De drabbade har en medfött känslig hud och ofta böjveckseksem som barn. Då sjukdomen är ärftlig finns ofta andra i familjen med liknande symtom. Besvären är i många fall även associerade med luftvägsallergier.

Kontaktallergiskt eksem är förhållandevis ovanligt även om kontaktallergier mot t.ex. nickel eller parfymer kan förekomma. Lapptest/epikutantest utförs på hudklinik vid långvarigt handeksem eller misstanke om kontaktallergiskt eksem. 

Orsaker

Upprepad kontakt med hudirriterande faktorer som vatten, tvål, handsprit, rengöringsmedel, kyla, smuts eller nötning kan orsaka handeksem. Vatten är förmodligen den vanligaste irriteraren då frekvent handtvätt eller doppande av händerna i vatten kan ta bort skyddande fett från huden. När hudfett försvinner i snabbare takt än vad det ersätts, blir huden mindre smidig och mer mottaglig för handeksem.

Man kan också få ett allergiskt kontakteksem om huden kommer i kontakt med allergiframkallande ämnen. Exempel på sådana ämnen är nickel, olika konserveringsmedel, parfymämnen och gummikemikalier. 

För att skydda huden är det bra att använda handskar, men även användning av handskar kan utlösa hudirritation. Dessutom kan snabballergiska reaktioner uppstå i huden av latexhandskar. De yttrar sig i form av så kallat nässelutslag på huden som i sin tur ger upphov till klåda, rivning och ibland handeksem. 

Personer med atopisk sjukdom, t ex. eksem, astma och hösnuva löper högre risk att drabbas av handeksem. Även stress och övervikt kan vara en utlösande faktor. Eksem är dessutom ofta ärftligt.

Symptom

Torr och röd hud är de vanligaste kännetecken på eksem. Ofta blir huden även fnasig och kliar. Sedan kan man få små blåsor eller knottror som kan spricka och vätska sig. I vissa fall kan eksemen vara något upphöjda.

Om eksemet blir värre och man har kliat mycket kan huden bli grövre och vecka sig och man kan få sprickor och tjocka sårskorpor. Detta leder till att händerna blir känsliga och ömmar.

Eksemliknande förändringar och klåda kan i vissa fall bero på skabb. Om du vill läsa mer om skabb finns det information på 1177 Vårdguiden.

Läs mer ->

Behandling av handeksem

För dem som har ett arbete där händerna ofta utsätts för slitage, t ex inom vård- eller städyrket är det viktigt att handeksemet behandlas så fort som möjligt. Handeksemet kan annars bli ett hinder i arbetet samt att dina besvär kan förvärras. 

Vid handeksem rekommenderas behandling med kortisonkräm under ett antal veckor. Om man har använt receptfri kortisonkräm eller kortisonsalva en längre tid utan att eksemen har blivit bättre kan man kontakta en vårdcentral för att få starkare kortison förskrivet. Ibland behöver handeksemet även behandlas med exempelvis antibiotika- eller kortisontabletter.

Att kontinuerligt använda mjukgörande kräm minskar risken för torrhet och eksem på händerna. Handkrämen som används bör vara parfymfri.

Det här kan du göra för att förbättra handeksemet:

  • Smörj dina händer med mjukgörande kräm före och efter arbetet och på raster. 
  • Ersätt handtvätt med handsprit så ofta det går. Använd handsprit som innehåller mjukgörare.
  • Undvik slitage enligt ovan, sparsamhet med vatten och tvål/rengöringsmedel.
  • Använd gärna bomullsvantar under eventuella plasthandskar.
  • Använd mjukgörande krämer flera gånger dagligen, gärna en fetare salva till natten.
  • Prova en receptfri hydrokortisonkräm i första hand.
  • Hjälper inte dessa råd och besvären förvärras bör du uppsöka läkare.

Läs mer om eksem