Människor med olika hudtyper klarar av att vara i solen olika länge. När vi vistas i solen är det viktigaste att tänka på att skydda sig mot den skadliga UV-strålningen. Det vi måste tänka på är att välja ett skydd som passar just för den egna huden.

Personer med låg pigmenteringsförmåga har ökad risk att utveckla aktinisk keratos och andra solorsakade hudsjukdomar som t ex malignt melanom, basaliom ocn skivepitelcancer. Speciellt utsatta är personer med rött hår och hudtyp 1 och 2.