Vad är hud?

skin-problems

Huden är ett av kroppens största organ, hos en vuxen person är huden ca 2 kvadratmeter stor och väger ca 4 kg. Hudens tjocklek varierar, den är 1,5 - 4 millimeter tjock.

Huden har många funktioner: den reglerar kroppstemperaturen, skyddar kroppen mot yttre angrepp så som mikroorganismer (t ex bakterier, virus), UV-strålning, uttorkning, kemikalier och andra skadliga ämnen. Dessutom är huden ett känselorgan som känner av beröring, tryck och smärta.

Huden är uppbyggd av tre olika lager: överhuden (epidermis), läderhuden (dermis) och underhuden (subcutis). 

Överhuden

Överhuden (epidermis) är det översta hudlagret och är alltså det hudlager vi känner när vi tar på huden. Överhuden skyddar kroppen mot slag och tryck, kemiska ämnen och mikroorganismer. Dessutom skyddar den oss mot solens strålar.​

Överhuden är tunn, men tjockleken varierar över kroppen, den kan vara upp till 0,5 mm tjock. Överhuden består av tätt packade celler. Cellerna är ordnade i olika lager utifrån deras mognadsgrad. Underst finns det så kallade basalcellslagret där nybildning av celler sker kontinuerligt. Cellerna vandrar sedan mot hudytan och förhornas och bildar det översta skiktet i överhuden, hornlagret. Hornlagret består av döda utplattade celler ordnade i lager ovanpå varandera. De översta lagren stöts regelbundet bort genom en process som kallas avfjällning.​ På så sätt förnyas huden ständigt. Processen tar ca 30 dagar.

I överhuden finns talgkörtlar, svettkörtlar, keratin och de olika celltyperna keratinocyter, melanocyter (de pigmentproducerande cellerna) och langerhans celler. Överhuden innehåller inga blodkärl, trots det sker där en stor ämnesomsättning. Syret som behövs till ämnesomsättningen tas upp från den vätska som finns runt cellerna.

Läderhuden

Läderhuden (dermis) är det stödjande hudlagret under epidermis. Lagret är 0,5-3 mm tjockt. Läderhuden består av bindväv som är uppbyggd av dels kollagen, som ger huden stadga, och dels elastin vilket ger huden elasticitet och flexibilitet. Här finns blodkärl och lymfkärl, nerver, bindväv, glatt muskulatur, hårsäckar, talg- och svettkörtlar. Läderhuden innehåller också celler som registrerar tryck, värme, köld och smärta.

Underhuden

Underhuden (subcutis) är det understa hudlagret vars främsta uppgifter är att skydda kroppen mot kyla och slag och bistå kroppen med fett- och vattenreserver. Underhuden består av bindväv som innehåller lipocyter, dessa celler har en funktion att lagra fett och bidrar därmed till kroppens viktiga fettreserv. Underhuden innehåller även mycket vävnadsvätska och fungerar därmed även som vattenförråd. Matvanor, ärftlighet och hormoner bestämmer i första hand underhudens tjocklek.

Hudvård

Vårda din hud

Huden är kroppens största organ och har flera livsviktiga uppgifter. Därför är det viktigt att du tar hand om den på rätt sätt genom att skydda, rengöra och återfukta. Börjar du vårda huden i tidig ålder kommer du ha nytta av det hela livet.