Titta på din hud - en livsviktig självundersökning

Hudcancer är den cancerform som ökar snabbast i Sverige. Förutom att skydda dig mot solen är det viktigt att du regelbundet undersöker din hud och dina födelsemärken för att titta efter hudförändringar. 

Hudcancerformen malignt melanom uppkommer i hudens pigmentceller. Sjukdomen kan uppstå i leverfläckar eller födelsemärken, men den kan också börja direkt i huden. 

De flesta som får malignt melanom blir friska, men ju tidigare malignt melanom upptäcks desto större är chansen att den går att bota.

Det finns också andra sorters hudcancer som är vanligare än malignt melanom. Den vanligaste formen är basalcellscancer, som är en relativt mild hudcancerform. Denna typ av cancer sprider sig i princip aldrig till andra delar av kroppen, men måste ändå alltid behandlas.

En annan typ av hudcancer är skivepitelcancer. Den bildas oftast på handens ovansida, på den kala delen av hjässan eller i ansiktet. Denna cancer kan sprida sig, och tumörerna tas därför alltid bort. Risken att få skivepitelcancer ökar ju äldre man blir

Aktinisk keratos är en kronisk solskada i yttersta hudlagret. Den aktiniska keratosen uppkommer lättare om man vistats mycket ute i solen. Precis som skivepitelcancer uppkommer den vanligast i ansiktet, på skalpen på tunnhåriga män och på handryggarna. 

Detta ska du titta efter

En pigmentförändring som växer eller ett befintligt födelsemärke som ändrar färg, storlek eller form kan vara ett första varningstecken. Ett annat symptom kan vara att ett födelsemärke börjar klia eller blöda. Melanomfläckar är i regel ofta platta och bruna eller svarta med ojämn pigmentering och form. Vårtliknande och håriga märken är ofta inget tecken på cancer.

Om du upptäcker leverfläckar eller födelsemärken som vuxit eller förändrats på andra sätt kan du ringa sjukvårdsrådgivningen eller kontakta en vårdcentral eller hudmottagning. I många fall rör det sig om andra hudförändringar än malignt melanom, men det är viktigt att undersökningen görs för att se om det rör sig om cancer.