Ringorm

Ringorm, eller revorm (Tinea corporis), är en hudsjukdom som beror på en svampinfektion. Sjukdomen är ganska ovanlig hos människor, men de som blir smittade har oftast mycket kontakt med djur. Detta beror på att den trådsvamp som orsakar ringorm kan flytta sig mellan djur och människor. Det är inte farligt att ha ringorm. Däremot kan det vara bra att söka vård för sina hudutslag för att försäkra sig om att man inte har någon annan hudsjukdom med liknande symtom, som t ex psoriasis, rosacea eller atopiskt eksem. Om inte annat kan ringormssymtomen vara besvärliga.

Symtom på ringorm

När man får ringorm visar sig symtomen i huden eller hårbotten. Ett typiskt ringormutslag är ljusrött, och blir efter ett tag till en rödaktig ring när utslaget börjar läka från mitten. Huden i ringen blir ojämn och börjar fjälla. Storleken på utslagen varierar från några millimeter till centimeter i diameter. Man upplever sällan någon större smärta i utslagen förutom att de kan klia och svida lite.

Djur visar sällan några symtom när de har ringorm. Pälsen är ofta i vägen så att man inte ser utslagen, och de lider oftast inte av någon svårare klåda. I vissa fall kan människor som är i kontakt med boskap eller husdjur vara mitt i en svampepidemi utan att veta om det.

Vem får ringorm?

Lantbrukare som är i kontakt med boskap kan få ringorm i hårbotten, skäggbotten och på underarmarna. Barn kan få ringorm av husdjur, vanligen marsvin eller katt. Smitta mellan människor är ovanligt men kan ske oftare hos t.ex. brottare, vilka har mycket hudkontakt med andra brottare under utövandet. Många brottare har någon gång under sin karriär haft ringorm. På vissa brottningsklubbar och evenemang är det till och med obligatoriskt att genomgå en ringsormskontroll.

Behandling av ringorm

Oftast behöver man behandla ringorm med svampmedel i form av kräm eller tabletter. Utslagen brukar försvinna inom 1-2 veckor. Man bör fortsätta med behandlingen i ytterligare 1-2 veckor efter att utslagen försvunnit för att vara säker på att bli av med infektionen. Om man har ett djur som är infekterat kan det behöva få behandling av en veterinär.

Man bör söka vård om man har ett kliande hudutslag som blir större och större. Felbehandling med svampmedel kan ske och det kan vara bra att träffa en läkare för att försäkra sig om att man inte har någon annan hudsjukdom med liknande symtom, som t ex psoriasis, rosacea eller atopiskt eksem.

Läs mer om: