Typer av ärr

Ärr kan förtjockas (hypertrofiska ärr) eller växa och täcka ett större område än det ursprungliga området (kelioder). Ärrets form och storlek beror bl a på ärftliga anlag och var såret sitter. Ärr syns ofta tydligare på personer som har mörk eller mycket ljus, rosaaktig hud. Risken för synliga ärr är större på vissa hudområden, t ex på axlar och bröstben. Ärr kan, beroende på hur stort ärret är och var det sitter, begränsa rörligheten och ge stramande känslor.

Hypertrofiska ärr

Hypertrofiska ärr är vanligare hos ungdomar, de är även vanliga efter brännskador och hos människor med mörk hud. Ärren är vanligen röda, tjocka och upphöjda och kan orsaka klåda eller smärta. De växer endast inom det ursprungliga sårområdet. Hypertrofiska ärr börjar oftast bildas några veckor efter skadan och kan förbättras på naturlig väg även om denna process kan ta upp till ett år eller mer.

Keloider

Keloider kan uppstå i alla åldrar, men de tenderar att ha lättare för att utvecklas hos ungdomar och personer med mörk hud. De är tjocka, runda och oregelbundna med ärrvävnad som breder ut sig utanför det ursprungliga sårområdet. De verkar ofta rödare eller mörkare jämfört med huden runtomkring. Det kan ta flera månader efter skadan innan keloider bildas, de kan också förvärras under graviditet.

Atrofiska ärr

Atrofiska ärr är i allmänhet små, runda fördjupningar som ligger under den omgivande hudens yta. Ärren bildas när läkningsprocessen avbryts och otillräckligt med ny bindväv bildas efter t ex akne eller vattkoppor.