Ärr

Ärr kan vara plågsamma och vanprydande för bäraren och kan påverka självförtroendet. Alla ärr, oavsett dess storlek eller placering, kan uppfattas som ett personligt problem. Proaktiv behandling för att minska ärrens synbarhet kan hjälpa till att stärka självkänslan.

De flesta känner inte till att det finns behandlingar tillgängliga för att förbättra ärrens utseende - både gamla och nya ärr.

Vad är ett ärr?

När ett sår läker normalt bildas ny vävnad från sårkanten. Överhuden och stödvävnaden bildas på liknande sätt. Sårets djup och storlek avgör till stor del hur huden läker. Ett ärr bildas när en skada eller ett sår inte bara skadar överhuden utan även de underliggande hudlagren. Ny hud bildas över såret men den saknar vissa egenskaper som fanns i den ursprungliga huden. Den nya huden är ofta mindre elastisk och får en begränad funktion (hår och svettkörtlar saknas). Resultatet blir ett synligt ärr som kan vara mer eller mindre rött i tonen.

Ju mer huden skadats desto längre tid tar det för den att läka och desto större är risken för ett synligt ärr.

De återuppbyggda kollagenfibrerna förändrar inte bara huden utseendemässigt, utan delar av hudpartier med ärrvävnad får begränsad funktion (utan hår och svettkörtlar) och rörlighet.

Vad påverkar ärrbildning?

Ärr påverkas av ålder, lokalisation och (till viss del) av genetiska faktorer. Yngre hud är känslig för överproduktion under läkningsprocessen, vilket leder till större och tjockare ärr. Ett ärr kan inledningsvis verka rött och tjockt och sen gradvis blekna bort med tiden.