Vad är en vårta?

Vårta på hand

Barn är mer benägna att få vårtor än vuxna. Detta beror främst på att barn inte har ett fullt utvecklat immunförsvar. (klicka för att se en större bild)

En vårta är en liten utväxt på huden som orsakas av virus, Humant Papillomvirus (HPV). Vårtor smittar och kan lätt överföras till andra personer och till andra delar av kroppen. Man smittas vid beröring av vårtan eller indirekt av avstötta hudceller från vårtan som trivs bäst i varma och fuktiga miljöer.

Badhus, simhallar och gymnastiksalar är därför vanliga smittkällor. Det är vanligt att vårtor smittar inom familjen. Vårtor kan ömma men desto mer kännas genant.

En vårtas utseende kan variera. Vissa växer inåt, vilket är vanligast på fotsulorna. Några växer utåt och gör formen av ett blomkålshuvud. Dessa är vanligast på händerna och resten av kroppen. Vårtor kan försvinna av sig självt, men normalt tar det lång tid. De flesta vårtor försvinner inom två år men vissa kvarstår. Vårtorna kan även återvända efter behandling och det är inte ovanligt att några har vårtor i tiotals år.

Barn drabbas oftare än vuxna

Barn är mer benägna att få vårtor än vuxna. Detta beror främst på att barn inte har ett fullt utvecklat immunförsvar. Studier har visat att mer än 1/3 av alla barn under 12 år drabbas av vårtor. Det är inte ovanligt att barn har flera vårtor.

Men även vuxna kan drabbas av vårtor, vilket oftast beror på nedsatt immunförsvar.

Vårtborttagningsmetoder

Du kan behandla vårtorna med vårtmedel. Då blir du av med vårtorna snabbare. Vårtmedlet förhindrar också att vårtorna växer sig större och smittar andra.

Det finns många olika sorters vårtmedel som fungerar på olika sätt. En del medel behöver du använda varje dag. Andra medel används endast en gång.

När det gäller barn är det olika åldersgränser på de olika vårtmedlen.

Fråga på ett apotek för att få råd om vilket vårtmedel du ska välja.


Fotvårta