Nagelsvamp

Nagelbesvär är mycket vanligt och ca hälften av befolkningen har haft besvär med naglarna de senaste två åren. Den vanligaste orsaken bland alla nagelbesvär är nagelsvamp, men fula och missfärgade naglar kan också bero på psoriasis, torra naglar eller yttre skada. En torr nagel bryts och skivar sig och har ofta en gulaktig färg. Naglar kan också vara hårda och förtjockade, vilket försvårar skötseln av nageln.

Vad är Nagelsvamp?

Nagelsvamp är ett vanligt problem som ökar med stigande ålder. Sjukdomen, som är smittsam, startar i en nagel och sprids efterhand till flera naglar. Oftast är det naglarna på fötterna som drabbas, men även svamp på fingernaglar kan förekomma. Diagnos ställs av läkare genom odling och många har nagelsvamp utan att veta om det. Nagelsvamp trivs bäst i varma, fuktiga miljöer. Vistelse i gemensamma utrymmen som t ex i simhallar, offentliga duschar och omklädningsrum kan medföra en smittorisk. Varma och täta skor gör även att svampen trivs.

Symtom

Svampen växer långsamt och ger ofta lättare symtom i början. Nagelsvamp kännetecknas av att nagelns hornlager blir uppluckrat och sprött. Efterhand blir nageln missfärgad, förtjockad och spricker eller skivar sig. Den infekterade nageln kan falla av om den inte behandlas. Nagelsvamp kan i vissa fall vara smärtsamt.

Vad är nagelpsoriasis?

Psoriasis kan uppstå på flera delar av kroppen. Ca 80 % av alla med psoriasis har även nagelbesvär (nagelpsoriasis). De vanligaste nagelförändringarna är missfärgningar och små hål/gropar i nageln. Naglarna kan även bli förtjockade och lossna från nagelbädden. Ibland kan det vara svårt att skilja på om dessa nagelförändringar orsakats av psoriasis eller av till exempel nagelsvamp.