Kontakteksem

När man har kontakteksem har man oftast de typiska eksemsymtomen: Rodnad, sprickor och blåsor. Det börjar ofta klia och när man kliar kan symtomen förvärras. Kontakteksem delas in i två olika typer: Allergiskt kontakteksem och icke-allergiskt kontakteksem (även kallat irriterande kontakteksem).

Allergiskt kontakteksem

Allergiskt kontakteksem beror på att huden varit i kontakt med ett ämne man är allergisk mot. De flesta fallen av denna typ av eksem uppstår på händerna och beror på nickelallergi. Risken att utveckla en allergi mot nickel ökar ju mer man använder saker som innehåller ämnet. Risken blir ännu större om man tar hål i öronen eller piercar sig och väljer att använda nickelhaltiga smycken. Några andra ämnen som kan orsaka allergiskt kontakteksem är krom, gummi, parfymämnen och vissa typer av konserveringsmedel. Totalt finns det ca 4000 ämnen som man kan få allergiskt kontakteksem av.

Icke-allergiskt kontakteksem

När man får icke-allergiskt kontakteksem handlar det ofta om handeksem. Man får det när hudens naturliga skydd bryts ner av hudkontakt med ämnen som t ex lösningsmedel. Många får eksem på grund av sitt arbete eftersom de under hela arbetsdagar kommer i kontakt med irriterande ämnen. Idrottande barn som har skydd på sig kan få icke-allergiskt kontakteksem av skydden. Man kan även få det om man har täta skor. Blöjeksem är också en vanlig typ av icke-allergiskt kontakteksem. Barn kan få eksem av att huden länge är i kontakt med blöta eller smutsiga blöjor. Personer som tidigare haft atopiskt eksem får oftare även någon typ av icke-allergiskt kontakteksem. Vissa ämnen som t ex våt cement ger både allergisk och icke-allergisk (irriterande) kontakteksem.

Behandling

När man har eksem bör man undvika att irritera det drabbade området ytterligare. Det är bra att inte tvätta det för ofta eller med stark tvål. Om man vill få bort smuts utan att komma i kontakt med tvål och vatten kan man använda handsprit. Mjukgörande krämer kan hjälpa huden att bygga upp sitt naturliga skydd igen och milda kortisonkrämer kan läka eksemet. Om man har allergiskt kontakteksem handlar det ofta om att undvika det ämne man är allergisk mot.

Andra typer av eksem