Rosacea

Rosacea finns hos 5-10 % av vuxna i ansiktets centrala delar, såsom pannan, kinderna och hakan med ytliga blodkärl, rodnader, knottror och varblåsor. Börjar i vuxenåldern, okänd orsak. Rosacea är en inflammatorisk sjukdom, som inte beror på någon infektion i huden.

Symtom

Rosacea liknar akne, men förekommer bara hos vuxna och patienterna har inte por¬maskar. Vanligen har man en diffus rodnad och ytliga blodkärl i de drabbade områdena, där det med tiden kan bildas knottror och varblåsor (innehåller inte bakterier). Även svullnad av t.ex. näsa förekommer, fr.a. hos män. Inte sällan kan hudutslagen vara kombinerade med olika typer av ögoninflammationer.

Ofta kan en försämring provoceras av sol, värme, kyla, blåst, starka kryddor, heta drycker, alkohol, stress eller olika irriterande kemikalier på huden (ibland även vanliga krämer). Detta förekommer dock inte hos alla personer med rosacea. Kortisonkrämer starkare än hydrokortison bör dock alltid undvikas i ansiktet, liksom "överdrivet" solande, eftersom detta försämrar sjukdomen.

Rosacea uppträder vanligen växelvis med månader av försämringsperioder och mer eller mindre besvärsfria perioder. 

Terapi

Man kan inte bota sjukdomen, bara lindra för stunden. Denna lindring kan dock ibland bli långvarig.

Rosazol kräm och Rozex gel är receptfria medel (apotek), innehållande antibiotikat metronidazol, används 1-2 gånger/dag. Ett nyare alternativ till dessa kan vara Finaceagel, som liksom metronidazol har effekt på inflammationen i huden, men som inte är ett antibiotika.

Receptbelagt

Om inte detta hjälper brukar man behandla med antibiotika i tablettform, tetracykliner (Tetra¬-cyk¬lin/Ora¬cea). Varför antibiotika hjälper mot rosacea, trots att det inte finns någon speciell rosaceabakterie, är inte fullständigt känt, men anses bero på att vissa antibiotika har effekt mot inflammation (svullnad) i huden. Det tar ofta någon månad innan effekten börjar bli tillräcklig och sedan fortsätter man behandlingen i lägsta möjliga dos tills läkning sker (veckor-månader).

För långtidseffektens skull är det viktigt att inte sluta med rosaceabehandlingen i förtid. Tetracykliner brukar även hjälpa mot ögonsymtomen. Det nyaste tetracyklinet Oracea är ett lågdostetracyklin utan antibiotisk effekt (och därmed ovanligt med biverkningar från mage eller underliv) men med lika god rosaceaeffekt som övriga tetracykliner (Oracea ingår inte i läkemedelsförmånen).

Behandlingen enligt ovan har i första hand effekt mot knottror och varblåsor, även om rodnaden kan lindras med tiden. Vid besvärliga rodnader, som inte på annat sätt försvinner, kan man försöka med olika typer av laser, speciellt utvecklade för att behandla blodkärl.

Ev. förtjockning av huden på näsan kan behandlas effektivt med kirurgiska behandlingsmetoder (operation eller laser).