Människor med olika hudtyper klarar av att vara i solen olika länge. När man vistas i solen är det viktigaste att tänka på att skydda sig mot den skadliga UV-strålningen. Det är viktigt att välja ett solskydd som passar just för aktuell hudtyp.

Personer med låg pigmenteringsförmåga löper ökad risk att utveckla aktinisk keratos och andra solorsakade hudsjukdomar som t ex malignt melanom, basaliom ocn skivepitelcancer. Speciellt utsatta är personer med rött hår och hudtyp I och II.