Instruktionsfilm - hur används Acnatac?

Eftersom Acnatac ger effekt på både icke-inflammatorisk och inflammatorisk akne samtidigt som den är vältolererad och inte bleker kläder och hår så är den enkel att använda för patienten. Det ökar möjligheterna till god behandlingsföljsamhet, vilket i sin tur givetvis påverkar slutresultatet.

En dos, stor som en ärta, appliceras enkelt på huden med hjälp av fingrarna en gång om dagen (på kvällen). Acnatac innehåller inte bensoylperoxid och bleker därför inte hår, kläder eller sängkläder. Acnatac förvaras i rumstemperatur, vilket ytterligare kan underlätta följsamheten: Det är lätt att komma ihåg en behandling som kan ligga framme.

Mer information om Acnatac

Acnatac (10 mg/g + 0,25 mg/g klindamycin och tretinoin, halvgenomskinlig gul gel). Rx, Förmån. ATC kod: D10AF51. Indikation: Topikal behandling av acne vulgaris när pormaskar, papler och pustlar förekommer hos patienter som är 12 år eller äldre. Varningar och försik- tighet: Noggrann anamnes före initiering samt värdering av risk/nytta balansen minst en gång per år. Produktresumé senast uppdate- rad: 2022-02-18. För ytterligare information och priser: www.fass.se. Marknadsförs av: Viatris AB, Tel: 08-630 19 00.
*Subventioneras endast för patienter med akne där kombinationsbehandling med bensoylperoxid och retinoid (t.ex adapalen) haft otillräcklig effekt eller inte är lämplig.
*Subventioneras endast för behandling av milt till måttligt svårt atopiskt eksem i ansikte och på hals hos patienter som är allergiska mot lokala glukokortikoider.