Lokala hudreaktioner

Lokala hudreaktioner

Medan behandling med Aldara pågår och fram till dess att lesionen/lesionerna läkt är det sannolikt att det behandlade hudområdet får ett märkbart annorlunda utseende än normal hud. Lokala hudreaktioner är vanliga, men dessa reaktioner avtar vanligen i intensitet under behandlingens gång eller också försvinner de när behandlingen avslutats.

Det finns ett samband mellan graden av fullständigt försvinnande av lesionerna och intensiteten hos de lokala hudreaktionerna (ofta erytem). Dessa lokala hudreaktioner kan vara kopplade till stimuleringen av det lokala immunförsvaret.

Om det behövs, t ex pga patientens obehag eller intensiteten hos den lokala hudreaktionen, kan ett ett behandlingsuppehåll på några dagar göras. Behandlingen kan återupptas när hudreaktionen har mildrats.

Det är viktigt att alltid informera patienten om lokala hudreaktioner vid behandling med Aldara vid aktinisk keratos.

Lokala hudreaktioner under behandling med Aldara har undersökts i studier. Det har där visat sig att den mest vanliga hudreaktionen än erytem (23,8%) och skorpbildning/klåda (20,2%). Bara 1% av patienterna avslutade behandling med Aldara pga hudreaktioner.

Före, under och efter behandling med Aldara

Före behandling

Före behandling

2 veckors behandling

2 veckors behandling

4 veckors behandling

4 veckors behandling

Avslutad behandling

Avslutad behandling

Referenser: Jorizzo J et al. JAAD. 2007; 57 (2): 265-8). Alomar A et al. British Journal of Dermatology. 2007; 157 (1): 133-41.


Indikation: Aldara® (imikvimod) är ett immunomodulerande läkemedel indicerat för lokal behandling av kondylom, superficiella basaliom och aktiniska keratoser.

ATC-kod: D06BB10. Receptbelagd. Förpackningar: en förpackning innehåller 12 dospåsar och varje dospåse innehåller 12,5 mg imikvimod i 250 mg kräm (5%).

Pris: 627 SEK. Aldara® omfattas av läkemedelsförmånen. För fullständig information se www.FASS.se. Produktresumén uppdaterad 2010-04-27.