Elidel® - Snabb och bestående klådlindring vid atopiskt eksem

Elidel, produktförpackning

Eksem är den vanligaste hudsjukdomen i västvärlden, vart femte barn drabbas av atopiskt eksem. Eksemet påverkar livskvalitén till stor grad då barnen river och kliar sin hud. Många barn får sömnsvårigheter, vilket leder till att man ofta är trött och inte orkar hålla sig fokuserad under skola och andra aktiviteter. Atopiskt eksem leder till att huden blir torr, detta i sin tur leder till att hudens barriärfunktion inte fungerar som den ska. Antigen kan lättare penetrera huden, vilket inducerar den inflammatoriska processen.

Elidel®

Vad används Elidel till?

Elidel kräm är speciellt utvecklat för att behandla inflammationer i huden, som kallas atopiskt eksem. Det verkar i de hudceller som orsakar inflammation med dess typiska symptom som klåda och rodnad i samband med atopiskt eksem.

Elidel kräm innehåller en läkemedelssubstans som heter pimekrolimus. Elidel innehåller inte steroider (kortisonfri). Elidel kräm används för att behandla symtom vid lindrigt till måttligt svårt atopiskt eksem hos barn (från 3 månader upp till 17 år) och vuxna. Om krämen används så fort klåda eller rodnad uppstår kan Elidel hindra eksemet från att blossa upp.

Elidel kräm ska användas endast om andra läkemedel eller mjukgörare inte har hjälpt eller om andra receptbelagda läkemedel inte är att rekommendera. Läkarkontakt ska tas om patient inte mår bättre eller mår sämre efter 6 veckor.

Indikationer för Elidel

Behandling av patienter från 3 månaders ålder och uppåt med milt till måttligt svårt atopiskt eksem där behandling med lokala kortikos- teroider inte är tillrådlig eller möjlig.

Exempelvis: Intolerans mot lokala kortikosteroider, bristande effekt av lokala kortikosteroider och användning i ansiktet och på halsen där långvarig intermittent behandling med lokala kortikosteroider kan vara olämplig.

Biverkningar av Elidel

De vanligaste biverkningarna var lokala reaktioner på den behandlade hudytan, vilket rapporterades av ungefär 19% av patienterna som fick Elidel, och av 16% av patienterna i kontrollgrupperna. Dessa reaktioner uppträdde i allmänhet i början av behandlingen, var lindriga/ måttliga och av kort varaktighet.

Källor

Elidel® (pimekrolimus). Rx, Förmån*. ATC-kod: D11AH02. Indikation: Behandling av patienter från 3 månaders ålder och uppåt med milt till måttligt svårt atopiskt eksem där behandling med lokala kortikosteroider inte är tillrådig eller möjlig. Varningar och försiktighet: Läkare ska ge sina patienter råd om lämpliga solskyddsåtgärder. Pimekrolimus ska inte användas av patienter med medfödd eller förvär- vad immunbrist eller hos patienter som får behandling som orsakar immunsuppression. Förpackningstyp: Tub i storlekarna 15g, 30g, 60g. Produktresumé senast uppdaterad: 2022-06-26. För ytterligare information och priser: www.fass.se. Marknadsförs av: Meda AB (A Viatris Company) Tel: 08-630 19 00

*Subventioneras endast för behandling av milt till måttligt svårt atopiskt eksem i ansikte och på hals hos patienter som är allergiska mot lokala glukokortikoider.