Riskfaktorer

Riskfaktorer

Solen

Hud & UV-strålning

Solbränna är hudens försvar mot UV-strålning. UV-strålningen gör att hudens hornlager blir tjockare, pigmentproduktionen ökar och pigmentet blir mörkare.

Hudens känslighet för solen påverkas bland annat av hudfärg, tid av solexponering och UV-strålningens styrka. Stor solexponering under lång tid ökar risken för maligna och pre-maligna hudtumörer så som malignt melanom, basalcellscancer, skivepitelcancer och aktinisk keratos. Det gör dessutom att huden åldras i förtid - huden blir tjock, slapp och rynkig.

Ju längre tid i solen desto större är risken för solbränna. Det första tecknet på en akut solskada är rodnad och stickningar i huden. Vad som då skett är att huden utsatts för mer UV-strålning än den hunnit/kunnat bygga upp skydd mot, och arvsmassan (DNA) skadas. Huden har reparationsmekanismer, men om solskadorna är många och sker under flera år, räcker inte reparationerna till och cellerna kan börja växa mer okontrollerat.

UV-strålning

UV-strålning (ultraviolett strålning) är elektromagnetisk strålning som avges från solen. Strörre delen av UV-strålningens våglängder är kortare än våglängderna hos synligt ljus. UV-strålning delas in i grupper; UVA, UVB och UVC. De tre olika typerna av UV-strålning påverkar huden på något olika sätt. UVA-strålning står för den största delen av solens strålar och är den strålning som tränger djupast ner i huden, gör pigmentet brunt och gör huden rynkig. UVB-strålning är de strålar som gör att vi bränner oss, och ger skador på DNA. Dessa strålar stannar i överhuden. De stimulerar pigmentcellerna att bilda nytt pigment. De är starkast mitt på dagen och tränger inte igenom försterglas. UVC-strålning är mycket stark men filtreras helt bort av ozonlagret. Ozonlagret filtrerar också bort det mesta av UVB-strålningen.

Solskyddsfaktor

SPF - solskyddsfaktor - anger hur mycket längre en person kan vara i solen innan hon/han blir röd i förhållande till om inget solskydd används. Det innebär alltså att om man blir röd efter att ha vistats i solen i 10 minuter, betyder SPF 6 att man klarar dig i solen i en timme istället utan att bli röd. Detta är dock under förutsättning att ett tjockt lager smorts in och att man inte badat utan att smörja in sig igen.

Huden i ansiktet är känsligare än huden på övriga kroppen. Därför bör man alltid ha högre solskyddsfaktor i ansiktet. Gärna SPF 25 eller 30 i ansiktet och som skyddar både mot UVA och UVB. Kläder skyddar bra mot solens strålar. En vit skjorta/blus motsvarar SPF 7. Jeans ger totalt skydd.

Det är viktigt för patienter som drabbats av en malign eller premalign hudtumör att vara försiktiga i solen. 

Solråd att ge dina patienter

  • Undvik solexponering mellan kl 11.00 - 15.00 under sommarhalvåret. Detta är speciellt viktigt om patienten har ljus och/eller känslig hud.
  • Bär solhatt och kläder vid vistelse i solen mellan kl 11.00 - 15.00.
  • Använd solskyddskrämer med hög solskyddsfaktor, tänk på att smörja in dig ofta (SPF >15 som skyddar både mot UVA och UVB).
  • Undvik att sola solarium.
  • Barn bör skyddas extra mot solens strålning eftersom barns hud är extra känslig.
  • Håll koll på din hud: dina leverfläckar och nytillkomna hudförändringar, undersök alla sår som inte läker.
  • Sök läkare om du känner dig osäker eller orolig.