Effekt – hur verkar Acnatac?

Acnatac - Klindamycin och tretinoin
Acnatac är en gel som kombinerar en retinoid (tretinoin) med ett antibiotikum (klindamycin).

Tretinoin har såväl komedolytisk som antiinflammatorisk effekt. Därtill ökar tretinoin upptaget av klindamycin genom huden, vilket troligen leder till en högre antibiotikakoncentration i follikeln och därmed en bättre effekt och lägre risk för resistensutveckling.

Klindamycin har både antibakteriella och antiinflammatoriska egenskaper.

Tack vare kombinationen av de aktiva substanserna påverkar Acnatac tre av fyra av de patogena faktorer som orsakar akne, vilket leder till effekt på både inflammatoriska och icke-inflammatoriska lesioner1,2.

Vältolererad kombinationsbehandling

Acnatac jämfört med konkurrenter
Acnatac - stickande/brännande/kliande jämfört med Epiduo

En person med medelsvår till svår akne upplever försämrad livskvalitet av olika grad och kan vara tveksam till att använda behandlingsformer där en initial försämring förväntas.

Acnatac ger sällan uppblossning när behandlingen påbörjas3, till skillnad från vissa andra akneläkemedel. Acnatacs patenterade formulering leder till god tolerabilitet och biverkningar som rodnad, irritation och brännande känsla på huden är mindre vanliga än för akneläkemedel som innehåller bensoylperoxid. Acnatac bleker heller inte hår eller textilier, vilket kan underlätta behandlingen.

Antibiotikaresistens

Antibiotikaresistens är ett växande globalt problem och en aktuell fråga att ta ställning till vid behandling med antibiotikabaserade preparat. I linje med globala rekommendationer förordar Läkemedelsverket en minskad användning av peroral antibiotika, som tetracyklin/lymecyklin. För patienter med akne är alltså en topikal kombinationsbehandling att föredra om antibiotika behövs, då detta ger lägre risk för resistens då det inte påverkar tarmens mikrobiota4,5. Studier har dessutom visat att Acnatac har låg resistensrisk i jämförelser med monopreparat (klindamycin)6.

Mer om Acnatac

Acnatac (10 mg/g + 0,25 mg/g klindamycin och tretinoin, halvgenomskinlig gul gel). Rx, Förmån. ATC kod: D10AF51. Indikation: Topikal behandling av acne vulgaris när pormaskar, papler och pustlar förekommer hos patienter som är 12 år eller äldre. Varningar och försik- tighet: Noggrann anamnes före initiering samt värdering av risk/nytta balansen minst en gång per år. Produktresumé senast uppdate- rad: 2022-02-18. För ytterligare information och priser: www.fass.se. Marknadsförs av: Viatris AB, Tel: 08-630 19 00.

*Subventioneras endast för patienter med akne där kombinationsbehandling med bensoylperoxid och retinoid (t.ex adapalen) haft otillräcklig effekt eller inte är lämplig.

*Subventioneras endast för behandling av milt till måttligt svårt atopiskt eksem i ansikte och på hals hos patienter som är allergiska mot lokala glukokortikoider.

Referenser

1. Schlessinger et al. J Drugs Dermatol. 2007 Jun;6(6):607-15.
2. Acnatac SPC (www.fass.se)
3. Leyden J, et al. Cutis 2008;82:151-6.
4. Giske C. Mikrobiologi och resistensutveckling. Information från Läkemedelsverket 2014;25(4):36-38.
5. Hamnerius N, Edlund C. Perorala och topikala antibiotika. Information från Läkemedelsverket 2014;25(4):32-35.
6. Dreno. Eur J Dermatol 2016; 26(1): 90-116.