Ladda ned informationsmaterial

Här kan du som vårdgivare kostnadsfritt ladda ned informationsmaterial.

Acnatac


Acnatac (10 mg/g + 0,25 mg/g klindamycin och tretinoin, halvgenomskinlig gul gel). Rx, Förmån. ATC kod: D10AF51. Indikation: Topikal behandling av acne vulgaris när pormaskar, papler och pustlar förekommer hos patienter som är 12 år eller äldre. Varningar och försiktighet: Noggrann anamnes före initiering samt värdering av risk/nytta balansen minst en gång per år. Produktresumé senast uppdaterad: 2022-02-18. För ytterligare information och priser: www.fass.se. Marknadsförs av: Viatris AB, Tel: 08-630 19 00.
*Subventioneras endast för patienter med akne där kombinationsbehandling med bensoylperoxid och retinoid (t.ex adapalen) haft otillräcklig effekt eller inte är lämplig.
*Subventioneras endast för behandling av milt till måttligt svårt atopiskt eksem i ansikte och på hals hos patienter som är allergiska mot lokala glukokortikoider.

Elidel® (pimekrolimus). Rx, Förmån*. ATC-kod: D11AH02. Indikation: Behandling av patienter från 3 månaders ålder och uppåt med milt till måttligt svårt atopiskt eksem där behandling med lokala kortikosteroider inte är tillrådig eller möjlig. Varningar och försiktighet: Läkare ska ge sina patienter råd om lämpliga solskyddsåtgärder. Pimekrolimus ska inte användas av patienter med medfödd eller förvärvad immunbrist eller hos patienter som får behandling som orsakar immunsuppression. Förpackningstyp: Tub i storlekarna 15g, 30g, 60g. Produktresumé senast uppdaterad: 2022-06-26. För ytterligare information och priser: www.fass.se. Marknadsförs av: Meda AB (A Viatris Company) Tel: 08-630 19 00
*Subventioneras endast för behandling av milt till måttligt svårt atopiskt eksem i ansikte och på hals hos patienter som är allergiska mot lokala glukokortikoider.

Zyclara® (imikvimod). Rx, Förmån*. ATC-kod: D06BB10. Indikation: Topikal behandling av kliniskt representativa, icke-hyperkeratotiska, icke-hypertrofiska, synliga eller palperbara aktiniska keratoser (AK) i ansiktet eller på skalpen hos immunkompetenta vuxna när andra lokala behandlingsalternativ är kontraindicerade eller mindre lämpliga. Varningar och försiktighet: Kontakt med ögon, läppar eller näsborrar ska undvikas. Behandling med imikvimodkräm rekommenderas inte förrän huden har läkt efter eventuella tidigare medicinska produkter eller kirurgisk behandling. Förpackningstyp: Dospåse 3,75%. Produktresumé senast uppdaterad: 2023-07. För ytterligare information och priser: www.fass.se. Marknadsförs av: Viatris AB, Tel: 08-630 19 00
*Subventioneras endast för behandling av milt till måttligt svårt atopiskt eksem i ansikte och på hals hos patienter som är allergiska mot lokala glukokortikoider.

Aldara® (imikvimod). Rx, Förmån*. ATC kod: D06BB10. Indikation: Topikal behandling av: Utvärtes genitala och perianala vårtor (Condylomata acuminata) hos vuxna, små ytliga basaliom (basalcellscarcinom, sBCC) hos vuxna, kliniskt representativa, icke-hyperkeratotiska, icke hypertrofiska aktiniska keratoser (AK) i ansiktet eller på skalpen hos immunkompetenta vuxna när lesionernas storlek eller antal begränsar effekt och/eller accepterbarhet av kryoterapi och när andra topikala behandlingsalternativ är kontraindicerade eller mindre lämpliga. Varningar och försiktighet: Undvik kontakt med ögonen, läppar och näsborrar. Imikvimodkräm kan förvärra inflammatoriska hudtillstånd. Förpackningstyp: Kräm 5% i dospåse. Produktresumé senast uppdaterad: 2023-07. För ytterligare information och priser: www.fass.se. Marknadsförs av: Viatris AB, Tel: 08-630 19 00