Svar på frågor från patienterna

Du som möter patienter med svåra besvär och försämrad livskvalitet till följd av akne, möts av en rad frågor. Här är några exempel på vad dina patienter kan vilja veta om Acnatac, och förslag på enkla svar:
När jag provat andra aknebehandlingar har jag blivit sämre i början. Kommer det bli likadant med Acnatac?

Nej, troligtvis inte, Acnatac ger sällan en försämring i början av behandlingen, utan brukar tolereras väl.

Vad kostar Acnatac?

Acnatac ingår i läkemedelsförmånen vilket innebär att du köper läkemedlet till ett subventionerat (billigare) pris. En tub som innehåller 30 g gel kostar ca 283 kronor medan en dubbelt så stor förpackning (60 g) kostar ca 455 kronor.  Är du under 18 år kostar det ingenting för dig.

Hur använder jag Acnatac?

Acnatac är enkelt att använda. Tvätta och torka först huden ordentligt. Sedan tar du en liten klick, stor som en ärta ungefär, som du duttar på och masserar in ordentligt en gång om dagen – helst på kvällen. Du kan förvara Acnatac i rumstemperatur, till exempel i badrumsskåpet så att du lätt kommer ihåg att använda det.

Antibiotika? Finns det inte risk för resistens?

Ibland behöver man antibiotika för att bli av med sin akne. Ur ett resistensperspektiv är det då bättre att använda en gel som smörjs på huden än att svälja tabletter. I studier har man visat att risken för resistens med Acnatac är låg.

Behöver Acnatac förvaras i kylskåp?

Nej, Acnatac förvaras i rumstemperatur.

Är Acnatac en aknemedicin? Varför ska jag använda Acnatac?

Acnatac är en så kallad kombinationsbehandling. Det innebär att de aktiva ämnena är effektivare när de kombineras än om de används var för sig. Acnatac innehåller två verksamma substanser: tretinoin och klindamycin. Substanserna kompletterar varandra och motverkar tre viktiga faktorer som orsakar akne.

  • Tretinoin är en A-vitaminsyra som mjukar upp överhuden och löser upp de celler som täpper till hårsäcken i områden med akne. På så sätt förebyggs uppbyggnad av talg och utvecklingen av tidiga former av akne (pormaskar). Tretinoin har även en antiinflammatorisk effekt.
  • Klindamycin är ett antibiotika som minskar bakterietillväxten vid akne och de inflammationer som orsakas av dessa bakterier.
När jag använt aknepreparat tidigare har sängkläder och handdukar blivit blekta och förstörda. Bleker Acnatac hår och kläder?

Nej, så behöver det inte vara. Medel som orsakar de problemen innehåller något som kallas bensoylperoxid, som har en blekande effekt. Men Acnatac innehåller inte bensoylperoxid, så det finns ingen risk för blekning av varken kläder, hår, handdukar eller sängkläder.

Lär dig mer om Acnatac


Acnatac (10 mg/g + 0,25 mg/g klindamycin och tretinoin, halvgenomskinlig gul gel). Rx, Förmån. ATC kod: D10AF51. Indikation: Topikal behandling av acne vulgaris när pormaskar, papler och pustlar förekommer hos patienter som är 12 år eller äldre. Varningar och försik- tighet: Noggrann anamnes före initiering samt värdering av risk/nytta balansen minst en gång per år. Produktresumé senast uppdate- rad: 2022-02-18. För ytterligare information och priser: www.fass.se. Marknadsförs av: Viatris AB, Tel: 08-630 19 00.

*Subventioneras endast för patienter med akne där kombinationsbehandling med bensoylperoxid och retinoid (t.ex adapalen) haft otillräcklig effekt eller inte är lämplig.

*Subventioneras endast för behandling av milt till måttligt svårt atopiskt eksem i ansikte och på hals hos patienter som är allergiska mot lokala glukokortikoider.