Acnatac är subventionerat och kostnadsfritt till barn under 18 år

Acnatac var det första kombinationsläkemedlet mot akne som fick ett subventionerat pris. Beslutet trädde i kraft för ett år sedan, d v s 2015-03-30. Sedan årsskiftet 2016 bekostar staten alla läkemedel som ingår i förmånen till barn under 18 år, vilket innebär att behandlingen nu blir kostnadsfri till många av dina aknepatienter. När du väljer ett läkemedel inom förmånen till barn som är under 18 år säkerställer du att alla erbjuds lika vård oavsett ekonomi. För läkemedel som inte har subvention t ex Duac får patienten själv stå för hela kostnaden av sin behandling. Något som tyvärr kan få konsekvensen att de som lider av akne ändå avstår från att hämta ut sin behandling.

Acnatac innehåller inte bensoylperoxid vilket minskar risken för vissa typer av biverkningar som t ex brännande känsla i huden**. Dessutom finns ingen risk för blekning av kläder, handdukar och hår. Acnatac ger även låg risk för uppblossning vid början av behandlingen, vilket kan vara ett problem med annan aknebehandling1.

Acnatac subventioneras för patienter med akne där kombinationsbehandling med bensoylperoxid och retinoid (t.ex. adapalen) haft otillräcklig effekt eller inte är lämpligt.


Acnatac (10 mg/g + 0,25 mg/g klindamycin och tretinoin, halvgenomskinlig gul gel). Rx, Förmån. ATC kod: D10AF51. Indikation: Topikal behandling av acne vulgaris när pormaskar, papler och pustlar förekommer hos patienter som är 12 år eller äldre. Varningar och försik- tighet: Noggrann anamnes före initiering samt värdering av risk/nytta balansen minst en gång per år. Produktresumé senast uppdate- rad: 2022-02-18. För ytterligare information och priser: www.fass.se. Marknadsförs av: Viatris AB, Tel: 08-630 19 00.
*Subventioneras endast för patienter med akne där kombinationsbehandling med bensoylperoxid och retinoid (t.ex adapalen) haft otillräcklig effekt eller inte är lämplig.
*Subventioneras endast för behandling av milt till måttligt svårt atopiskt eksem i ansikte och på hals hos patienter som är allergiska mot lokala glukokortikoider.

Referenser

1) Leyden J, et al. Cutis. 2008;82:151-6.