Acnatac – kombinationsbehandling som angriper akne på flera sätt

Akne orsakar stora besvär för många framförallt unga människor. Flertalet av dem som drabbas mår mycket dåligt, inte minst psykosocialt1. Därför är det viktigt att patienter med akne får rätt behandling.
Acnatac - vältolererat akneläkemedel

Acnatac är verksamt mot majoriteten av de patogena faktorerna som orsakar akne och har effekt på både inflammatoriska och icke-inflammatoriska lesioner. Acnatac behandlar de aktiva aknelesionerna men verkar också förebyggande genom att minska antalet mikrokomedoner (förstadiet till akne). Dessutom är det en vältolererad behandling som varken bleker kläder eller hår.

Acnatac påverkar tre av fyra patogena faktorer

Enligt Läkemedelsverkets behandlingsrekommendationer är lokalbehandling grunden vid all aknebehandling2. När du väljer behandling är det viktigt att välja ett preparat som dels behandlar inflammatoriska lesioner, men även minskar och förebygger komedoner och mikrokomedoner.

De verksamma substanserna i Acnatac är tretinoin och klindamycin. Tack vare denna kombination av substanser har Acnatac en bred påverkan på de patogena faktorerna vid akne. Acnatac påverkar:

  • Onormal follikulär keratinisering (hudcellernas vandring genom överhuden).
  • Tillväxt av bakterien P acnes (propionibacterium acnes).
  • Inflammation.

Att Acnatac verkar på tre av fyra patogena faktorer leder till effekt på både inflammatoriska och icke-inflammatoriska lesioner3,4.

En vältolererad kombinationsbehandling som inte bleker

Acnatac har en god tolerabilitet, med en lägre frekvens av biverkningar som till exempel brännande känsla i huden och erytem än de akneprodukter som innehåller bensoylperoxid5,6. Ytterligare en fördel med att Acnatac inte innehåller bensoylperoxid är att preparatet inte bleker hår eller textilier (t ex kläder, handdukar och sängkläder).

Vad är akne?

Akne är en kronisk inflammation i den gemensamma utförsgången för talgkörtel och hårfollikel och förekommer ofta i ansiktet, på bröstet, nacken och ryggen. Den kroniska inflammationen uppstår som ett samspel av flera faktorer (ökad talgproduktion, igentäppta porer till följd av onormal follikulär keratinisering och bakterietillväxt), vilket leder till att pormaskar (komedoner) och inflammerade lesioner (papulopustler) uppkommer i varierande grad.

Acne vulgaris är den vanligaste formen av akne hos tonåringar och unga vuxna och drabbar en betydande andel av befolkningen i denna åldersgrupp.

Akne och hud i genomskärning

Akne försämrar livskvaliteten

Akne är vanligt förekommande, särskilt bland yngre personer. I tonåren lider så många som 15-20 procent av medelsvår till svår akne2. Många av dessa individer upplever stora besvär i form av:

  • Fysisk och psykisk ohälsa
  • Isolering
  • Osäkerhet
  • Ångest inför sociala sammanhang med överlag försämrad livskvalitet som resultat.

I en studie visade det sig att aknepatienter mådde sämre mentalt än patienter med exempelvis astma, diabetes, epilepsi, ryggvärk eller artros1. För en del kan aknen till och med påverka yrkesvalet samt leda till depression och självmordstankar.

Personer som söker hjälp förtjänar en effektiv behandling

De som söker läkarhjälp för sina aknebesvär har i allmänhet redan prövat de flesta receptfria preparat som finns på marknaden. Det är därför sannolikt att dessa personer redan upplever en tydligt försämrad livskvalitet på grund av aknen, oavsett om den kliniskt anses mild, måttlig eller svår. Av den anledningen bör besvären tas på allvar och effektiv behandling sättas in.

Differentialdiagnoser

Rosacea, perioral dermatit, furunkulos, pityrosporumfollikulit är exempel på andra hudsjukdomar som kan uppvisa akneliknande symtom.

Lär dig mer om Acnatac

Acnatac (10 mg/g + 0,25 mg/g klindamycin och tretinoin, halvgenomskinlig gul gel). Rx, Förmån. ATC kod: D10AF51. Indikation: Topikal behandling av acne vulgaris när pormaskar, papler och pustlar förekommer hos patienter som är 12 år eller äldre. Varningar och försik- tighet: Noggrann anamnes före initiering samt värdering av risk/nytta balansen minst en gång per år. Produktresumé senast uppdate- rad: 2022-02-18. För ytterligare information och priser: www.fass.se. Marknadsförs av: Viatris AB, Tel: 08-630 19 00.

*Subventioneras endast för patienter med akne där kombinationsbehandling med bensoylperoxid och retinoid (t.ex adapalen) haft otillräcklig effekt eller inte är lämplig.

*Subventioneras endast för behandling av milt till måttligt svårt atopiskt eksem i ansikte och på hals hos patienter som är allergiska mot lokala glukokortikoider.

Referenser

1. Mallon et al. Br J Dermatol. 1999 Apr;140(4):672-6.
2. Behandling av akne - behandlingsrekommendation: Information från Läkemedelsverket 2014;25(4):15–24.
3. Schlessinger et al. J Drugs Dermatol. 2007 Jun;6(6):607-15.
4. Acnatac SPC (www.fass.se)
5. Goreshi R, et al. J Drugs Dermatol 2012;11:1422-6.
6. Acnatac SPC, Duac SPC, Epiduo SPC (www.fass.se)