Handläggning av hudsjukdomar i primärvården eller på hudklinik

De allra flesta hudåkommor kan handläggas i primärvården. Ibland kan dock vissa patienter behöva remitteras vidare.

Följande hudsjukdomar handläggas vanligtvis i primärvården:

Detta är en generell beskrivning, variationer mellan landsting och kliniker föreligger.

Vanliga hudsjukdomar av lindrig art:

 • Akne – Vid akne med inslag av palper och pustler ska först behandlas med systemisk behandling vilken utvärderas innan patienten eventuellt remitteras till hudklinik.
 • Eksem
 • Psoriasis
 • Mollusker
 • Vårtor
 • Svamp – de flesta fall av svampinfektioner kan behandlas i primärvården. Innan en eventuell remiss skrivs till specialist, ska redan insatt behandling utvärderas (och systemisk behandling ha föregåtts av positiv svampodling)(3, 4)
 • Fysiologiskt håravfall (androgent) – ska inte remitteras till specialist. Detta gäller också sådana fall då någon terapi inte finns (3).
 • Hudinfektioner: dessa handläggs i allmänhet i primärvården (8).
 • Hudtumörer: benigna hudtumörer och radikalt exciderade basaliom handläggs i primärvården. Remiss till hudklinik blir aktuell vid misstänkta melanom, dysplastiska naevi, skivepitelscancer, Mb Bowen samt då diagnostiska svårigheter föreligger. (8)
 • Aktinisk keratos: diagnostiseras i primärvården (PAD eller tillräcklig klinisk erfarenhet) och kan även behandlas där. Remiss till specialist endast vid diagnostisk osäkerhet eller otillräcklig effekt av behandlingen. (3)

Skriva remiss

Flera stora kliniker i landet ser en ständig ökning av remisser från primärvården. För att kunna prioritera och handlägga dessa på ett optimalt sätt, ställs nu högre krav på inkommande remisser.

Några vanliga önskemål från Hudklinik:

Remissen för generella hudåkommor ska vara

 • fullständigt ifylld (inklusive telefonnummer till patienten)
 • aktuell (det får inte ha gått för lång tid mellan remissdatum och det datum remissen ankommit Hudkliniken)

Följande information ska ingå:

 • Frågeställning
 • Anamnes och status (bifoga gärna foto!)
 • Genomförd utredning
 • Behandling (vilken behandling som givits samt behandlingsresultat)

Då hudkliniken är skyldiga ett kalla patienten inom en viss tid (skiljer mellan landstingen) ska enbart de patienter som har möjlighet att komma inom den tiden remitteras till hudklinik (vid planerade resor eller vid andra skäl, bör ny bedömning göras och remiss skrivas när patienten har möjlighet att komma).

Basala diagnostiska åtgärder samt utvärdering av behandlingseffekt ska ha genomförts innan patienten remitteras vidare till hudklinik.

En remitterande läkare som är under utbildning bör samråda med erfaren kollega innan remissen skrivs. Detta skall sedan framgå av remissen.

Remiss för hudtumör ska innehålla följande uppgifter:

 • Tumörens exakta lokalisation, storlek (diameter och/eller utbredning) – foto bifogas om möjligt
 • Duration (växer tumören långsamt eller snabbt, veckor vs månader vs år)
 • PAD önskas vid oklar klinisk diagnos (bifoga kopia av PAD-svar)(3, 4)

Referenser